Közérdekű adatok

Közérdekű adat igénylés:Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a MVM Mátra Energia ZRt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint az együttes cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók javadalmazásáról.


Javadalmazási közzététel 2022.01.13
Javadalmazási közzététel 2021.12.06
Javadalmazási közzététel 2021.11.03
Javadalmazási közzététel 2021.10.21
Javadalmazási közzététel 2021.07.08.
Javadalmazási közzététel 2021.06.07.
Javadalmazási közzététel 2021.05.07.
Javadalmazási közzététel 2021.03.31.
Javadalmazási közzététel 2021.01.12.
Javadalmazási közzététel 2020.12.22.
Javadalmazási közzététel 2020.09.30.
Javadalmazási közzététel 2020.09.23.
Javadalmazási közzététel 2020.05.18.


A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény adat közzétételi rendelkezéseinek végrehajtását az alábbi dokumentumok tartalmazzák.Közzététellel érintett szerződések 2021.11.30.
Közzététellel érintett szerződések 2021.10.30.
Közzététellel érintett szerződések 2021.08.31.
Közzététellel érintett szerződések 2021.06.30.
Közzététellel érintett szerződések 2021.04.30.
Közzététellel érintett szerződések 2021.02.28.
Közzététellel érintett szerződések 2020.12.31.
Közzététellel érintett szerződések 2020.10.30.
Közzététellel érintett szerződések 2020.08.31.
Közzététellel érintett szerződések 2020.06.30.
Közzététellel érintett szerződések 2020.04.30.VÁLLALKOZÁSI, SZOLGÁLTATÁSI, valamint ÁRU- és ESZKÖZ MEGRENDELÉSI SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ÁSZF), amely a Társaság Szerződéses kapcsolatok Szabályzatának ( SZTG1 JOG) 1. számú melléklete. A Vállalkozó, Szolgáltató, Szállító a Társaság honlapjáról köteles letölteni és megismerni. Az ÁSZF eltérő szerződési rendelkezés hiányában a szerződés részét képezi. A szerződésekre a szerződéskötés időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók.


ÁSZF 2022.11.30-i hatályúÁLTALÁNOS HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (HASZF), amely a Társaság Szerződéses kapcsolatok Szabályzatának ( SZTG1 JOG) 2. számú melléklete. Az Eladó a Társaság honlapjáról köteles letölteni és megismerni. A HASZF eltérő szerződési rendelkezés hiányában a szerződés részét képezi. A szerződésekre a szerződéskötés időpontjában hatályos HASZF rendelkezései az irányadók.

HASZF 2022.11.30-i hatályú
Kötelező előírások szerződéses partnerek részére:

Szigorúbb lesz a munkára képes állapot ellenőrzése a Mátrai Erőműben

A biztonság az első! Ezért az MVM Mátra Energia Zrt továbbra is fenntartja következetes  ellenőrzési rendszerét a munkára képes állapot ellenőrzése során  munkavállalói és szerződött vállalkozói tekintetében, de szigorítja a pozitív esetek szankcionálását. A cél a balesetmentes munkavégzés.

Ennek érdekében módosult a munkára képes ellenőrzésére vonatkozó hatályos  szabályozás  az MVM Mátra Energia Zrt. székhelyén, telephelyein és fióktelepein. Az  eljárásrend területi hatálya az MVM Mátra Energia Zrt. székhelyére és telephelyeire is kiterjed, és valamennyi belépőt érinti. Fontos az ittas vagy kábítószeres állapot alapos kiszűrése a munkavállalók és az alvállalkozók esetében. Az eljárásrend meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek annak megállapítására vagy kizárására, hogy a munkavállaló a vonatkozó jogszabályokban meghatározott munkára képes állapotban áll rendelkezésére a munkáltató részére. 

A társaság területén bárhol, de elsősorban az átlépési pontokon a fegyveres biztonsági őrség, a portaszolgálat, a bánya rendészet, valamint a külső biztonsági szolgálat tagjai a rendszeresített  eszközökkel ellenőrizhetik a munkára képes állapotot. A szabályozás nemcsak a munkavállalókra, hanem a Mátrai Erőmű bármely telephelyén dolgozó vállalkozásokra és azok alkalmazottjaira is érvényes.

A 2023. augusztus 1.-től életbe lépett módosítás értelmében, amennyiben valamely szerződött vállalkozó, vagy vállalkozás alkalmazottja a hitelesített mérőeszközökkel végzett   alkohol vagy kábítószer fogyasztását vizsgáló  ellenőrzésen pozitív értéket produkál, a belépés megtagadása, vagy az adott munkaterületről történő eltávolítása mellett azonnali hatállyal kitiltásra kerül az MVM Mátra Energia Zrt. és tagvállalatai telephelyeiről. Ezzel egy időben nem csak a 10 munkanapos türelmi szabály került eltörlésre, hanem az is érvénybe lépett, hogy azon szerződött partnerek esetében, akiknél egy éven belül 3 vagy annál több pozitív eset kerül felderítésre a hatályban lévő vállalkozói vagy szolgáltatási szerződés fenntarthatósága a vezérigazgató által felülvizsgálatra kerülhet.

A cél mindenképpen a munkabiztonság erősítése, hogy valamennyi munkavállaló és a vállalkozások alkalmazottai a munkanap végén is egészségesen térhessenek haza otthonukba.
Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II.28.) Korm. Rendelet 10. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatás.
Leányvállalatok:

Bakony-Sol Tüzelőanyag Előkészítő és Feldolgozó Kft. 

Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Bakony-Sol Tüzelőanyag Előkészítő és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-928627) felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint a cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók javadalmazásáról.