Jövőkép
A Mátrai Erőmű hazánk második legnagyobb villamosenergia-termelő egységeként ellátásbiztonsági szempontból nélkülözhetetlen

2020. március 26-án az MVM Mátra Energia Zrt. (korábbi nevén: Mátrai Erőmű Zrt.) és leányvállalatai az MVM Csoport tulajdonába kerültek. A tulajdonos célja, hogy a meglévő termelő egységek élettartamát, termelői kapacitását lehetőség szerint legtovább felhasználja, illetve a meglévő egységeket a tervek szerint rövidtávon modern, karbontakarékos és gazdaságosan termelő egységekkel kiváltsa. A szénerőmű a hazai széndioxid-kibocsátás kb. 14 százalékáért felel, így Magyarország 2050-es karbonsemlegességi céljainak eléréséhez elengedhetetlen technológiájának átalakítása összhangban a Nemzeti Energia- és Klímatervvel. Az anyavállalat szakmai háttere garantálja, hogy az átalakítási folyamat alatt az ellátó rendszer zavartalanul működjön. A társaság zöld jövőképének megvalósítása, a széntechnológia kivezetése összhangban van az uniós energia- és klímapolitikai célokkal is, így az átalakításnál jelentős EU-s forrásokra is pályázhatunk. Az energiabiztonsági és villamosenergia ellátási kérdések átértékelődése miatt az 1452/2022. (IX. 19.) Kormány határozat értelmében vizsgálat alatt áll a meglévő lignit tüzelésű termelő egységek 2029 végéig tartó élettartam hosszabbításának lehetősége és szükségszerűsége, illetve a további üzemelés feltételrendszere.


A mátrai erőmű modernizációja a 2023-tól elkövetkező 10 év egyik legjelentősebb hazai energetikai projektje lesz.


A modernizációs program 5 pillére:


1. 500-650 MW kombinált ciklusú gázturbinás blokk (CCGT)

Földgáztüzelésű, magas hatásfokú, alacsony CO2 intenzitású és rugalmasan szabályozható villamosenergia termelő gázturbinás egység létesítése. Éves villamosenergia termelése megközelíti a 4 TWh-t. A lignit tüzelésű termelő egységek földgáz tüzelésre történő rövidtávú kiváltásásával Magyarország teljes évi CO2 kibocsátásának 6%-a takarítható meg. A gázturbina ~30%-os bekeverési arányban alkalmas a jövőben a telephelyen előállított hidrogén eltüzelésére is, további jelentős CO2 csökkenést eredményezve. Az egység gyors le- és felterhelési képességgel rendelkezik, amely a jelen és a középtávú technológiai fejlettség mellett műszaki és gazdaságossági szempontból a legjobb kiegészítője a fotovoltaikus kapacitásoknak. Ezáltal a CCGT egység létrehozása további PV parkok telepítését is lehetővé tudja tenni. A projekt előkészítése megtörtént, a kiemelt környezetvédelmi és építési engedélyeket az MVM Mátra Energia megszerezte.


2. 38-45 MW RDF/biomassza tüzelésű blokk

Az erőmű jelenleg ~400.000 t/év biomassza/RDF felhasználásával ~480 GWh/év villamos energiát termel. A lignit tüzelésű blokkok 2025 után tervezett leállításával ennek a biomassza/RDF mennyiségnek az energetikai célú hasznosítása megszűnne, hiszen jelenleg együttégetési technológiával történik a tüzelésük. Emiatt indokolt a telephelyen kialakult beszállító rendszer és biomassza/RDF feldolgozó infrastruktúra további hasznosítása, bővítése. A projekt előkészítése megtörtént, a kiemelt engedélyeket az MVM Mátra Energia megszerezte.

3. 200 MW fotovoltaikus napelemparkok létesítése a bányák rekultivált területein

A visontai és bükkábrányi bányák rekultivált területén maximum 2x100 MW kapacitású új napelem park telepítése várható az előkészített területeken. A bányák rekultivációjának ütemtervével összhangban indulnak meg a PV telepítések. A naperőművek létesítésével párhuzamosan P2G típusú hidrogéntermelő energiatároló létesítése is tervezett, amely illeszkedik Magyarország Nemzeti Hidrogénstratégiájához, elősegítve a naperőművek villamosenergia-rendszerbe történő illesztését. Az építési területek előkészítése megtörtént, az engedélyezési eljárások folyamatban vannak.


4. CCSU pilot projekt - CO2 leválasztás és tárolás- hasznosítás

A tervek között szerepel egy CCSU (Carbon Capture Storage and Utilization- szén-dioxid-leválasztás - tárolás és hasznosítás) technológiát alkalmazó pilot projekt megvalósítása, mely magába foglalja elsősorban a Gázturbinás egységek füstgázából történő CO2 leválasztását, annak tárolását illetve termék szintű hasznosítását, valamint kapcsolódik a naperőművek által termelt zöld hidrogén felhasználásához is.  A pilot projekt  egy későbbi kereskedelmi méretű, más széndioxid forrást is felhasználni képes CCS egység megépítését alapozhatja meg, illetve úttörő szerepet tölt be a CO2 hasznosítás terén.


5. Iparfejlesztés

A modernizációs program 5. pillére a mátrai erőmű és leányvállalatai speciális termelői és szolgáltatási kapacitásaira épül. Az erőmű technológiai átalakítása komplex térségfejlesztési program keretében valósul meg, ami biztosítja a rendelkezésre álló szakképzett munkaerő továbbfoglalkoztatását. A régiós fejlesztés célja, hogy a lakosság és munkaadók számára élhető természeti és kiszámítható gazdasági környezetet tudjon biztosítani.


Az MVM Mátra Energia 2000 munkavállalójával a térség egyik legnagyobb foglalkoztatója, leányvállalataival és ipari parki partnereivel együtt mintegy 3000 család megélhetését biztosítja. Emiatt fontos, hogy a működés környezetbaráttá alakítása során a munkahelyek megmaradjanak, és hosszabb távon is fenntarthatóvá váljanak. A létesítmény zöld jövőképének megvalósítása, a széntechnológia kivezetése összhangban van az uniós energia- és klímapolitikai célokkal is, így az átalakítás finanszírozásához jelentősen hozzájárulnak az uniós pályázati források.


 • LIFE-IP North-HU-Trans projekt
  5,2 milliárd forint összköltségvetésű 9 év alatt megvalósuló projekt átképzési és vállalati mobilizációs programokkal. Emellett komplex tervezést, tesztelést és értékelést valósít meg az erőmű dekarbonizációjára, a bányaterületek rekultivációjára, energiahatékonysági, valamint a regionális zöld közlekedési megoldások népszerűsítésére. 
  A projektről részletesebben itt tájékozódhat:  https://igazsagosatmenet.eu/

 • 10c
  Százmilliárd forintot meghaladó összegű támogatás igényelhető az ún. 10c mechanizmus keretében, amely a villamosenergia-termelést végző létesítmények számára az energetikai ágazat modernizációja, diverzifikálása és fenntartható átalakítása céljából kiosztandó ingyenes CO2 kvóták formájában hívható le.

 • JTF
  Méltányos Átállást Támogató Alap (Just Transition Fund), amely támogatást nyújt a 2050-ig teljesítendő klímasemleges uniós gazdaságra való átállás folyamatából adódóan súlyos társadalmi, gazdasági kihívásokkal szembesülő területeknek.
  A munkavállalók továbbfoglalkoztatása kiemelt prioritás a szénalapú villamos energiatermelés kivezetése után is. A jelenlegi bányászati tevékenység részben áttér rekultivációs feladatokra, így a bányászok egy része tovább foglalkoztatható a bányaüzemekben. Ezen felül a tervezett korszerű technológiájú erőművek létesítésénél az előkészítési feladatokban is nagy szerep hárul majd a mátrai munkavállalókra. A tulajdonos az átalakítási folyamat és a jövőbeni működtetés során kiemelt figyelmet fordít az erőműben és a bányákban elérhető képzett munkaerőre, továbbképzésükre, és alkalmazásukra az új tevékenységekben.

Az új működésre való átállás, valamint a létrejövő új gazdasági kapacitások hosszabb távon fenntartható munkahelyeket és élhetőbb környezetet jelentenek a térségben.