Energiahatékonyság

Az MVM Mátra Energia Zrt. hazánk biztonságos energiaellátása és a környezetvédelem iránt érzett felelősségének tudatában különös figyelmet fordít az energiagazdálkodás hatékonyságára.
Ezt egyrészt a tüzelőanyag kitermelése, szállítása és energiájának átalakítása, - a villamos-energia termelése, - során igyekszi megvalósítani. Arra törekszik, hogy a villamosenergia-termeléshez felhasznált lignit minél kisebb energiával kerüljön kitermelésre, majd az erőműbe, s ott belőle minél gazdaságosabban legyen a legértékesebb energiafajta, a villamos - energia megtermelve.


A társaság fontosnak tartja emellett, hogy az energia- és környezettudatos szemléletet munkatársai és a társaság tevékenysége iránt érdeklődők között is terjessze, ezért ezúton is felhívja a figyelmet a Magyar Energetikai és Közmű - szabályozási Hivatal által a törvény által meghatározott feladatként fejlesztett https://www.enhat.mekh.hu/ honlapjára, amelyen sok hasznos az energiahatékonyság növelését segítő információ található.


Magyarország Kormánya többek között jogszabályok által meghatározott szakpolitikai intézkedésekkel igyekezett elérni, hogy a végfelhasználási energia megtakarításának mértéke 2020-ig országos szinten évi 1,5 % mértékű legyen, majd 2030. december 31-ig, az ún. második kötelezettségi időszak végéig a 2016., 2017. és 2018. bázisévek átlagos végsőenergia-fogyasztási mennyiségéhez képest országos szinten évi 0,8% mértékű energiamegtakarítással elért, halmozott energiamegtakarítást érjünk el. Ennek érdekében került elfogadásra az energiahatékonysági törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok, amelyek a nagyvállalatok számára is kötelezettségeket és lehetőségeket határoznak meg.


Az MVM Mátra Energia Zrt. saját hatáskörben, energiahatékonyság növelő intézkedésekkel igyekszik az országos célkitűzések megvalósításához hozzájárulni, a jogszabályok által meghatározott három részterület, - épület, tevékenység, szállítás, - szerint csoportosítva az energiagazdálkodás hatékonyságát növelni.


Az épület részterülethez sorolt energiahatékonyság növelő tevékenység volt a világításkorszerűsítés. A 2021. január – július hónapokban a lecserélt világítótestek által 829 MWh/év = 2985,65 GJ/év megtakarítás volt várható, ami  az erőműben 812 t CO2 / év kibocsátás csökkentés eredményez.   


Kapcsolódó dokumentum:
A hivatkozott jogszabályok:


[1] 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról

[2] 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

[3] 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről

[4] 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről

[5] 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

[6] A Kormány 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelete az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól Energiaauditot, energetikai szolgáltatást végző, külön jogszabály alapján kijelölt vagy akkreditált szervezetek:


Magyar Mérnöki Kamara


Információk az energetikai szakreferensi tevékenységről:
https://www.enhat.mekh.hu/szakreferensek


Támogatási rendszerek / Energiahatékonyság:
https://www.enhat.mekh.hu/penzugyi-eszkozok
https://www.enhat.mekh.hu/mukodesi-tamogatas
https://www.enhat.mekh.hu/palyazatok
https://www.enhat.mekh.hu/esco


Háztartási és irodai energia megtakarítási tanácsok:
https://www.enhat.mekh.hu/tippek


Termékekre vonatkozó energiacímkézési rendszerek:
https://www.enhat.mekh.hu/energiacimkezes


Jogszabályok:
https://www.enhat.mekh.hu/jogszabalyok


Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer:
https://www.enhat.mekh.hu/ekr


MVM NEXT változások a lakossági energiaszolgáltatásban:

https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi

https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi/arak-arkalkulatorok


Energiatakarékossági tippek:

https://www.mvmnext.hu/aram/pages/aloldal.jsp?id=817