Compliance
Visszaélésekre, szervezeti integritást sértő eseményekre, korrupciós kockázatokra irányuló bejelentések

Visszaélésekre, szervezeti integritást sértő eseményekre, korrupciós kockázatokra irányuló bejelentéseket, észrevételeket telefonon, postai úton, e-mail útján, személyesen és anonimitást biztosító bejelentő felületen keresztül tudunk fogadni, az alábbiak szerint:

 • telefonon, postai úton, e-mail útján, személyesen a Megfelelést Támogató Szervezet (MTSZ) vezetőjénél:

  Kovács Olivér

  MTSZ vezető

  MVM Mátra Energia Zrt.

  3271 Visonta, Erőmű utca 11.

  telefon: 06 37 334 080

  e-mail: 

 • anonimitást biztosító internetes bejelentő felület: mert.mvm.hu/bejelento

 • anonimitást biztosító dokumentum alapú bejelentés:

  „VISSZAÉLÉSEK, KORRUPCIÓS KOCKÁZATOK BEJELENTÉSE MEGFELELÉST TÁMOGATÓ SZERVEZET” feliratú Társaság területén elhelyezett postaládák.


A bejelentéseket az MTSZ (Megfelelést Támogató Szervezet) vizsgálja ki. Bejelentés miatt hátrány senkit nem érhet. A bejelentések kivizsgálása során érvényesülnie kell az ártatlanság vélelmének. A bejelentések kivizsgálása során a szakszerűséget és a bizalmasságot biztosítani kell. A bejelentések kivizsgálását dokumentálni kell. A vizsgálatot záró jelentésnek a tényállás tisztázásán túl szankció alkalmazására (vagy nem alkalmazására) vonatkozó javaslatot is tartalmaznia kell. A Társaságnak biztosítani kell, hogy a munkavállalók az integritást sértő eseményt – választásuk szerint – a szolgálati út betartásával is jelezni tudják és bejelentésük miatt ebben az esetben se érje hátrány őket.

Az MTSZ működését az SZI1.5 VEZIG az MVM Mátra Energia ZRt. Compliance és megfelelési tevékenység ellátásáról szóló belső szabályzata tartalmazza összhangban a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelettel, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvénnyel, és az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937/EU irányelvvel. A Szabályzat a KIE-19 MVM Csoport Compliance Központi Irányelvnek megfeleltetett tartalmú.ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az MVM Mátra Energia Zrt. Megfelelést Támogató Szervezetéhez (MTSZ) tett közérdekű bejelentések kezelésével kapcsolatos személyes adatok kezeléséről