Az MVM Mátra Energia Zrt. Etikai Kódexe

Az MVM Mátra Energia Zrt-nél tisztában vagyunk a társadalomban betöltött szerepünkkel és az ügyfelekkel, üzleti partnerekkel, valamint a részvényesekkel és munkatársakkal szembeni felelősségünkkel. Eredményes tevékenységének, jó hírnevének záloga munkavállalóinak tudása, tapasztalata, elkötelezettsége. Ezekből kiindulva olyan egyértelmű alapelveket vallunk, melyek meghatározzák a vállalati és társadalmi tevékenységeink kereteit.


Annak érdekében, hogy a Társaság megfelelhessen a tulajdonos és a társadalom által, valamint saját magunkkal szemben támasztott elvárásoknak, a következő értékeket képviseljük:


  • Felelősségvállalás az eredményekért, bátor kiállás nehéz helyzetekben is. Megfelelő és időbeni döntések meghozatala, amelyek segítik a szervezet fejlődését.
  • Együttműködés és bizalom: Partneri kapcsolatok kiépítése és másokkal történő együttműködés a közös célok elérése érdekében. Mások bizalmának elnyerése becsületesség, integritás és hitelesség révén.
  • Elköteleződés a jövőkép és stratégia iránt. Motiváló légkör teremtése, ahol az emberek a legjobbjukat adják, hogy segítsék a szervezeti célok elérését.

Kapcsolódó dokumentumok