Antikorrupciós politika
Antikorrupciós politika

Az MVM Mátra Energia Zrt a magyar és regionális energiatermelés és ellátás egyik meghatározó szereplője Észak-Magyarország lakossági és ipari energiaellátásának és az ország energiastratégiai céljainak: a fenntarthatóság és a közvetlen CO2 kibocsátás-csökkentésének megvalósításában. Társaságunk felelős szereplőként elkötelezett a környezetvédelmi teljesítményének javításában, a megújuló zöld energiaforrások arányának növelésével megfizethető és tiszta energia nyújtásában, az átlátható, tisztességes és prúdens működés megvalósításában.


Hivatástudatunk alapja a felelősségvállalás, az általunk végzett munkáért, egymásért és a környezetünkért. Eredményességünk és hatékonyságunk folyamatos növelése mellett a jogszabályi előírásoknak megfelelő, etikus magatartással biztosítjuk munkavállalóink, üzletfeleink, és minden érintett bizalmát, és öregbítjük a társaságunk jó hírnevét.


Az MVM Mátra Energia Zrt. elkötelezett a korrupció elleni küzdelemben, ezért kifejezetten tiltja és ellenzi a korrupció minden formáját, határozott lépéseket tesz annak megelőzése és megakadályozása érdekében, ezért MSZ ISO 37001:2019 antikorrupciós irányítási rendszerek szabvány szerint működő irányítási rendszert (továbbiakban: „Antikorrupciós Irányítási Rendszer”) alakít ki, tart fenn és fejleszt. Ezért az MVM Mátra Energia Zrt. vezetése:

  • megköveteli a korrupcióellenes jogszabályoknak és belső szabályozóknak való maradéktalan megfelelést;
  • rendszeresen felülvizsgálja a szervezetben és a tevékenységéhez kapcsolódó üzleti folyamataiban a korrupció kockázatát valamennyi korrupciós formára kiterjedően;
  • évente antikorrupciós célokat tűz ki, vizsgál felül, melyek elérése érdekében intézkedéseket hajt végre;
  • elkötelezett az Antikorrupciós Irányítási Rendszer követelményeinek teljesítéséért;
  • ösztönzi a jóhiszemű, illetve megalapozottan felmerülő aggályok bizalmas, megtorlástól való félelem nélküli kifejezését;
  • kommunikálja az Antikorrupciós Politikát a szervezeten belül és kívül is;
  • biztosítja az Antikorrupciós Irányítási Rendszer követelményeinek beépülését a szervezeti folyamatokba;
  • támogatja az antikorrupciós szervezeti kultúra kialakítását;
  • elkötelezett az Antikorrupciós Irányítási Rendszer folyamatos fejlesztése iránt.

Az Antikorrupciós Irányítási Rendszer működtetéséért felelősséggel és hatáskörrel az MVM Mátra Energia Zrt. compliance vezetője rendelkezik. Feladatainak végrehajtása során függetlenül jár el, tanácsadást és iránymutatást nyújt az Antikorrupciós Irányítási Rendszerrel kapcsolatban és a korrupcióval kapcsolatos kérdésekben. Felméri és szükség szerint vizsgálja a bejelentett, feltárt vagy megalapozottan gyanítható korrupciós eseményeket, valamint az Antikorrupciós Politika és az Antikorrupciós Irányítási Rendszer bármely megsértését.
Az MVM Mátra Energia Zrt. tartózkodik attól, hogy üzleti kapcsolatot létesítsen vagy tartson fenn olyan harmadik féllel, aki nem tartja be az Antikorrupciós Politikában foglaltakat.


Visonta, 2023. október 26.

Vécsi György
Vezérigazgató